Topic : การตรวจสอบว่าวัตถุดิบเป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 หรือไม่
จากคุณ  :  ศิริกัญญา   [ 20/12/2559]
รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่เราอยากตรวจสอบว่าวัตถุดิบที่เราใช้อยู่นั้นเป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 หรือไม่ (ก่อนที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียน) เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างคะ หรือสามารถตรวจสอบ online ก่อนได้หรือไม่ เช่น ตรวจสอบโดยใช้ CAS NO. หรือทำอย่างไรได้บ้างคะ? ... ขอบคุณค่ะ / ศิริกัญญา

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article