Topic : กำหนดวันพิจารณา
จากคุณ  :  ฝน   [ 8/2/2560]
ตามกำหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติ
โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ แค่อธิบายก็ฟังได้ แต่มากระแทกหูใส่ แบบนี้ ไม่มีมารยาท
เมื่อตามกำหนดไม่เสร็จ โทรสอบถามแล้วได้กิริยาแบบนี้มา..นี่หรือคืบริการประชาชน

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article