Topic : มีน้อยกว่า 1% ค่ะ
จากคุณ  :  น้อง   [ 3/11/2009 10:34:22 AM]
รบกวนสอบถามค่ะว่าได้เช็คทางสายด่วนตรวจสอบเคมีอันตราย ปรากฎว่า เป็นชนิดที่ 2 (CAS 50-00-0) แต่ใน MSDS ระบุว่ามี CAS นี้อยู่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% อย่างนี้ยังไงดีคะ ยื่นหารือก่อนดีมั๊ยหรือว่ายื่นเรื่องขึ้นทะเบียนชนิดที่ 2 ดีคะ (เพราะเท่าที่ทราบมาคือถ้าน้อยกว่า 1% ไม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน)

จากคุณ : T    [3/11/2009 12:06:37 PM]

ไม่คุมครับ ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน


จากคุณ : น้อง    [3/11/2009 1:06:57 PM]

งั้นน้องก็แจ้งหารือก่อนเลยใช่มั๊ยคะ จะได้ยื่นผ่านเน็ตเลยค่ะ


จากคุณ : T    [3/11/2009 2:37:03 PM]

ยื่นหารือเลยครับ แล้วค่อยไปผ่านพิธีการศุลกากร อ้อ อย่าเพิ่งสั่งสินค้าเข้ามาก่อนหละเดี๋ยวจะโดน..ค่าปรับ..ยิ่งคลังกะสรรพากรสั่งให้หาตังค์เข้ารัฐให้เยอะๆอยู่ .....


จากคุณ : น้อง    [3/11/2009 3:39:23 PM]

ขอบคุณมากเลยนะคะ


จากคุณ : T    [3/11/2009 3:58:10 PM]

ยินดีบริการครับ ^-^


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article