Topic : สอบถามเรื่องการนำเข้าสินค้า
จากคุณ  :  TEEP   [ 3/24/2009 10:20:30 AM]
คือว่าบริษัทจะนำเข้า Zing Nitate เป็นชนิดเกล็ดสีขาวใสจะนำไปใช้เกี่ยวกับการบำรุงดิน ทางด้านเกษตร
ซึ่งเคยได้นำตัวอย่างไปให้เจ้าหน้าที่ สำนักควบคุมพืชและเกษตร ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานปุ๋ยแจ้งว่าสินค้าชนิดนี้ไม่เกี่ยวกับปุ๋ย ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่น ดังนั้นจึงได้เข้ามาตั้งคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ว่าต้องติดต่อหน่วยงานนี้หรือเปล่า
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องทำอย่างไร

จากคุณ : T    [3/24/2009 10:50:34 AM]

เจ้าหน้าที่ ที่คุณไปติดต่อนี่ช่างน่า.....น่ารักจัง ยังงี้สิประเทศไทย...เฮ้อ

มันน่าเรียกภาษีคืน...ทำไมไม่ให้คนมาติดต่อเขาทำหนังสือถามมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วออกหนังสือตอบให้เขาเอาไปใช้ผ่านพิธีการศุลกากรล่ะ? ตอบไปสิว่าสินค้าดังกล่าวไม่เข้าข่ายควบคุมเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า แค่เนี๊ยะ....เล่นโยนไปหน่วยงานอื่น หน่วยใหนล่ะ? จะรู้มั๊ยเนี่ย?


จากคุณ : Ampere    [3/25/2009 2:59:41 PM]

เห็นด้วยคะ ปกติติดต่อกับหน่วยงานราชการ ก็เป็นแบบนี้กันหมดหายน้อยมากที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างแท้จริง เสียดายเหมือนกันค่าภาษี


จากคุณ : T    [3/26/2009 4:19:24 PM]

ผมว่า คุณควรทำหนังสือมาขอหารือกับกรมโรงงานดีกว่าครับ(ทั้งที่ไม่อยากรับเลยงานไม่เกี่ยวกัน) แต่ว่าการตอบของเราจะตอบให้ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับพิธีการศุลกากรหรือเปล่า? มันจะมีปัญหาของต้อง "กำกัด"หรือเปล่าผมตอบไม่ได้นะครับ ที่จริงคนที่จะตอบได้ชัดได้ตรงกว่าก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องปุ๋ยนั่นแหละ เพราะ Final Product มันเป็นของเขาถึงแม้ว่ามันไม่ต้องขึ้นทะเบียนควบคุมก็ตามเถอะ เพราะเหตุที่ว่าไม่คุมนั้นมันอาจจะยังไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายตาม พรบ.ปุ๋ย ซึ่งเขาจะมี รายการควบคุมอยู่

เดี๋ยวผมจะเอา สรุป เรื่องปุ๋ยมาให้ดู ทำไมผมถึงมีข้อมูล เพราะผมมีความหลังกับหน่วยงานนี้ ในทำนองคล้ายๆกรณีของคุณนี่แหละเพียงแต่ว่า สารตัวนั้นมันต้องขออนุญาต ผมจำ และประทับใจ ในหน่วยงานนี้มากกกกกก....เกินบรรยาย...เลยครับ ประทับใจจริงๆ


จากคุณ : T    [3/26/2009 4:22:17 PM]

สรุปสาระสำคัญ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
===============================

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเป็นอาหารพืชหรือบำรุงดินเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และปัจจุบันนี้มีการสั่งปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศมาจำหน่ายและผสมเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกปี แต่ปรากฏว่า ปุ๋ยเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้น มักจะมีปุ๋ยเคมีปลอม ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ำหนักปุ๋ยเคมีก็น้อยกว่าที่แจ้งไว้ในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อความที่แจ้งไว้ในฉลาก เป็นการเอาเปรียบแก่เกษตรกรและหวังผลกำไรเกินควร โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นการเสียหายแก่นโยบายการส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยเพื่อควบคุมการผลิต การขาย และการนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยสุจริตรวมทั้งควบคุมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรตามสมควร พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ความหมายของคำนิยาม "ปุ๋ย" หมายความว่า สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช
“ปุ๋ยเคมี” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบ และหมายความตลอดถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ หรือยิปซั่ม
“ปุ๋ยอินทรีย์” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ขึ้น สับ บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอื่นแต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
“ปุ๋ยเชิงเดี่ยว” หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ได้แก่ ปุ๋ย ไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโปแตช
“ปุ๋ยเชิงผสม” หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดหรือประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ
“ปุ๋ยเชิงประกอบ” หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่ทำขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีและมีธาตุอาหารหลักอย่างน้อยสองธาตุขึ้นไป

“ธาตุอาหาร” หมายความว่า ธาตุที่มีอยู่ในปุ๋ยและสามารถเป็นอาหารแก่พืชได้
“ธาตุอาหารหลัก” หมายความว่า ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม
“ธาตุอาหารรอง” หมายความว่า ธาตุอาหารมักเนเซียม คัลเซียมและกำมะถัน
“ธาตุอาหารเสริม” หมายความว่า ธาตุอาหารเหล็ก มังกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม คลอรีน หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง” หมายความว่า ปริมาณขั้นต่ำของธาตุอาหารหลักที่ผู้ผลิตหรือผู้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งปุ๋ยเคมีรับรองในฉลากว่ามีอยู่ในปุ๋ยเคมีที่ตนผลิตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละของน้ำหนักสุทธิของปุ๋ยเคมี
“สารเป็นพิษ” หมายความว่า สารเคมีหรือสิ่งอื่นที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่คน สัตว์ พืช หรือทรัพย์อื่นได้
“ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน” หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสูตรและปริมาณขั้นต่ำหรือขั้นสูงของธาตุอาหารหรือสารเป็นพิษ และลักษณะจำเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยเคมีดังกล่าวแต่ละชนิด
“ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ” หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่ล่วงอายุหรือถูกกระทบกระเทือนด้วยปัจจัยใด ๆ อันทำให้เสื่อมคุณภาพโดยธาตุอาหารลดน้อยลง หรือเปลี่ยนสภาพไป
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี
“นำผ่าน” หมายความว่า นำหรือส่งผ่านราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีโดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
“ผลิต” หมายความว่า ทำ รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง เปลี่ยนภาชนะ บรรจุหรือหีบห่อบรรจุ หรือแบ่งบรรจุซึ่งปุ๋ยเคมี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
“คณะกรรมการปุ๋ย” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรหนึ่งคน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์หนึ่งคน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและให้ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ


ให้กรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการปุ๋ย
“คณะกรรมการปุ๋ย” มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ อธิบดีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีในเรื่อง
(1) การอนุญาตการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า การขายปุ๋ยเคมี การนำหรือสั่งปุ๋ยเคมี เข้ามาในราชอาณาจักร และการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตลอดจนการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนทะเบียน ดังกล่าว
(2) การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า การขายปุ๋ยเคมี การนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร การนำปุ๋ยเคมีมาเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ และการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บซึ่งปุ๋ยเคมี
(3) การออกประกาศกำหนดให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งปุ๋ยเคมีปฏิบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียนหรือการแก้ไขรายการทะเบียนซึ่งปุ๋ยเคมี หรือการขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี และการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
(4) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
นอกจากนี้ ยังมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
การขออนุญาต การผลิตเพื่อการค้า ขาย มีไว้เพื่อขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำผ่านซึ่งปุ๋ยเคมี ผู้ผลิตหรือผู้นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีที่ได้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีแล้ว ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปุ๋ย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นการขอรับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ให้แก่ผู้ทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่เพื่อผลิตแร่ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมี และกรณีการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการนำผ่านซึ่งปุ๋ยเคมีครั้งหนึ่งในปริมาณไม่เกินชนิดละห้าสิบกิโลกรัม
การออกใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี หรือนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อปรากกว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
(1) เป็นเจ้าของกิจการ
(2) มีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในประเทศไทย
(3) มีสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า สถานที่ขายปุ๋ยเคมี สถานที่นำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บปุ๋ยเคมี
(4) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบหนึ่งปี
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) และ (4) และต้องมีผู้ดำเนินกิจการซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2)
ประเภทและระยะเวลาการใช้ใบอนุญาต มีดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(2) ใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี ให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(4) ใบอนุญาตนำผ่านซึ่งปุ๋ยเคมี ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตตาม (1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (2) สำหรับปุ๋ยเคมีที่ตนผลิต และผู้รับใบอนุญาตตาม (3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (2) สำหรับปุ๋ยเคมีที่ตนนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
ใบอนุญาตให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วยและให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับคุ้มกันเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี
1. ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต ผลิต หรือขายปุ๋ยเคมีนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่งตรงต่อผู้รับใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี และผลิตปุ๋ยเคมีไม่ตรงใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
2. ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า แสดงใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจัดให้มีการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีทุกครั้งที่ผลิตขึ้นก่อนนำออกจากสถานที่ผลิตจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้น โดยผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้ารับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก และในฉลากต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อปุ๋ยทางการค้า และมีคำว่าปุ๋ยเคมี เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง เป็นต้น
3. ผู้รับใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายปุ๋ย จัดให้มีการแยกเก็บปุ๋ยเคมีเป็นสัดส่วนต่างหากจากเครื่องบริโภคตามสมควร รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี และเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีที่ผู้ขายแบ่งปุ๋ยเคมีจากภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเพื่อขายปลีก ผู้ขายต้องจัดเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี ซึ่งมีข้อความตรงกับเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีที่แบ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้ง รักษาภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีชำรุด ถ้าจำเป็นให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีเปลี่ยนภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุได้ และจัดให้มีเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมีข้อความตรงกับฉลากเดิมที่ชำรุด
4. ผู้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่นำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรแสดงใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีทุกครั้งที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี จัดให้มีเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยด้วย
5. การเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเลิกกิจการ และต้องขายหรือจำหน่ายปุ๋ยเคมีของตนที่เหลืออยู่ให้หมด ภายในกำหนดหกสิบวัน เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันขยายเวลาให้ ถ้าครบกำหนดแล้วยังจัดการขายหรือจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่เหลืออยู่ไม่หมด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำปุ๋ยเคมีที่เหลืออยู่นั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขาย เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนแก่เจ้าของปุ๋ยเคมีหรือผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น
การควบคุมปุ๋ยเคมี
ห้ามผลิต ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรปุ๋ยเคมี ดังต่อไปนี้
(1) ปุ๋ยเคมีปลอม ได้แก่ ปุ๋ย เคมีหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นปุ๋ยเคมีหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือสำคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีแท้ ปุ๋ยเคมีที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีอื่น ซึ่งไม่ตรงกับความจริง ปุ๋ยเคมีที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือเป็นปุ๋ยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความจริง ปุ๋ยเคมีที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือเป็นปุ๋ยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความจริง ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าร้อยละสิบจากเกณฑ์ต่ำสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือระบุไว้ในฉลาก
(2) ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ได้แก่ ปุ๋ยเคมีที่มีลักษณะเป็น ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ต่ำสุดของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นปุ๋ยเคมีปลอม และปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ หรือมีลักษณะอย่างอื่นที่สำคัญต่อคุณภาพของปุ๋ยเคมีผิดไปจากเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือผิดไปจากเกณฑ์ของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน
(3) ปุ๋ยเคมีเสื่อมสภาพ เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตมีปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพไว้ในครอบครอง ถ้าประสงค์จะมีไว้เพื่อขาย หรือขาย ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
(4) ปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
(5) ปุ๋ยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
(6) ปุ๋ยเคมีที่มีสารเป็นพิษ ที่อาจเป็นอันตรายแก่คน สัตว์ พืช หรือทรัพย์อื่นผสมอยู่ด้วยเกินอัตราส่วนที่มีในปุ๋ยเคมีมาตรฐานเป็นปุ๋ยเคมีปลอม
การประกาศ การขึ้นทะเบียน และการโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี
การประกาศรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปุ๋ยมีอำนาจประกาศกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน โดยกำหนดปริมาณขั้นต่ำหรือขั้นสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเป็นพิษที่ให้มีในปุ๋ยเคมี และลักษณะจำเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยเคมีมาตรฐานแต่ละชนิด
(2) ชื่อปุ๋ยเคมีที่ต้องจัดให้มีคำชี้แจง วิธีใช้ และมีคำเตือนการใช้ปุ๋ยเคมีไว้ในเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
(3) วัตถุที่ใช้ทำเป็นภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า รวมทั้งวิธีปิดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี
(4) น้ำหนักสุทธิของปุ๋ยเคมีที่จะบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเพื่อการค้าคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างในการนำ การเตรียมการ และการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมี เพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารรับรอง
การขึ้นทะเบียน ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ประสงค์จะผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีชนิดอื่นใด นอกจากปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ต้องนำปุ๋ยเคมีชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อปุ๋ยเคมี ตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียนในปริมาณไม่น้อยกว่าห้าสิบกิโลกรัม ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง เป็นต้น
ห้ามรับขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี เมื่อคณะกรรมการปุ๋ยเห็นว่า รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี หรือการขอแก้ไขรายการทะเบียนไม่ถูกต้อง ปุ๋ยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ชื่อทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหรือสารเป็นพิษใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีมาตรฐานและเป็นปุ๋ยเคมีปลอมหรือปุ๋ยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ปุ๋ยเคมีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า ปุ๋ยเคมีนั้นอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นปุ๋ยเคมีปลอม หรือเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ๋ยเคมีนั้นได้
การโฆษณาขายปุ๋ยเคมี ต้องไม่แสดงสรรพคุณปุ๋ยเคมีเป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยเคมีหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ยเคมี หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ และไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยเคมีโดยบุคคลอื่น
อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. เข้าไปในสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า สถานที่ขายปุ๋ยเคมี สถานที่นำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร สถานที่เก็บปุ๋ยเคมีของผู้รับใบอนุญาต หรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ในระหว่างเวลาใด ๆ ที่ทำการ
2. ตรวจสอบยานพาหนะหรือเข้าไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เมื่อมีกรณีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
3. นำปุ๋ยเคมีในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
4. ยึดหรืออายัดปุ๋ยเคมี ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือเอกสารที่เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
5. ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งปฏิบัติการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลาก ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี หรืออื่น ๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำเตือนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำเตือนนั้น
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
การพักใช้ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้ เมื่อถูกสั่งพักใบอนุญาตแล้ว ต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งถอนคำสั่งพักใช้ ในอนุญาตก่อนกำหนดเวลาได้เมื่อผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
การเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลาก ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีหรืออื่น ๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำเตือนแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำเตือน หรือกระทำผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียว แต่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายหรือจำหน่ายปุ๋ยเคมีของตนที่เหลืออยู่ให้หมดภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันขยายกำหนดเวลาดังกล่าวให้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากปรากฏว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการขายหรือจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่เหลืออยู่ไม่หมด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำปุ๋ยเคมีที่เหลืออยู่นั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายปุ๋ยเคมี เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนให้แก่เจ้าของปุ๋ยเคมีหรือผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น
ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเพื่อการค้าต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตภายในสามสิบวัน โดยแสดงชื่อปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องหมายการค้า และสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ สถานที่ขาย และสถานที่ทำการ
บทกำหนดโทษ
ผู้ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีปลอม ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง ห้าแสนบาท เป็นต้น


จากคุณ : wet    [5/5/2558 16:48:04]

chanel sunglasses, http://www.chanelhandbags.net.co/
chi flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
converse sneakers, http://www.converse.net.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamo.com.co/
gucci outlet, http://www.guccihandbags.com.co/
hollisterco, http://www.hollister.us.org/
insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/
jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade outlet, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade sale, http://www.katespade-outlet.com.co/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors.us.org/
michael kors purses, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
the north face, http://www.northface.us.org/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
pandora bracelet, http://www.pandorajewelry.com.co/
prada sunglasses, http://www.pradahandbags.com.co/
prada shoes, http://www.pradashoes.com.co/
ray ban sunglasses, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
replica watches, http://www.replicawatches.us.com/
swarovski jewelry, http://www.swarovskicrystal.com.co/
the north face, http://www.thenorthface.us.org/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
true religion outlet, http://www.true-religion.com.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/
uggaustralia.com, http://www.uggaustralia.net.co/
cheap ugg boots, http://www.uggboots.net.co/
ugg boots, http://www.uggbootsclearance.com.co/
uggs outlet, http://www.uggsonsale.com.co/
ugg, http://www.uggsoutlet.com.co/
oakley outlet, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren--outlet.in.net/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet--online.in.net/
toms shoes outlet, http://www.tomshoes.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-outlet.in.net/
christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutin.in.net/
tory burch sandals, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
gucci belts, http://www.gucci-outlet.in.net/
longchamp outlet, http://www.longchamphandbagsoutlet.in.net/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-kids.in.net/
hollister coupons, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
hermes birkin, http://www.hermes.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
beats audio, http://www.beats-by-dre.in.net/
dre beats, http://www.beatsheadphones.in.net/
ghd, http://www.ghdhairstraightener.in.net/
rayban, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
michael kors handbags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
michael kors outlet, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
louis vuitton handbags, http://www.louis--vuitton.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
pandora bracelet, http://www.pandora-charms.org.uk/
thomas sabo, http://www.thomassabo-uk.org.uk/
swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/
christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
nike roshe run, http://www.rosherun.org.uk/
north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
louis vuitton canada, http://www.louis--vuitton.ca/
air jordan shoes, http://www.airjordans.us/
jordan shoes, http://www.jordanretro.org/
air jordans, http://www.cheap-jordans.net/
nike outlet store, http://www.nikefactory.org/
nike shoes, http://www.nikestore.us/
cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.com/
nike air max 2015, http://www.nike-air-max.us/
air max, http://www.airmax-2015.org/
air max 90, http://www.airmax-90.org/
free running, http://www.nikefree-run.net/
free run, http://www.nikefree5.net/
supra shoes, http://www.suprashoe.net/
new balance outlet, http://www.newbalance-outlet.org/
montblanc, http://www.montblanc--pens.net/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
bottega, http://www.bottega.us/
nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/
celine handbags, http://www.celinebags.org/
nike roshe run, http://www.rosheruns.us/
roshe runs, http://www.nikerosherun.us/
vans shoes, http://www.vansshoes.us/
timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/
phone cases, http://www.iphone-cases.us/
easton bats, http://www.softball-bats.us/
babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlets.us/
burberry outlet online, http://www.burberry-outlet.jp.net/
louboutin outlet, http://www.louboutin.jp.net/
christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.jp.net/
prada sunglasses, http://www.official-pradaoutlet.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsclance.com/
michael kors outlet, http://www.official-michaelkorsonline.com/
tommy hilfiger coupons, http://www.tommyhilfiger.in.net/
mcm backpack outlet, http://www.mcmworldwide.ca/
moncler coats, http://www.mmoncler-outlet.com/
kate spade handbags, http://www.kate-spades.com/
barbour factory shop, http://www.barbour-factory.com/
ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
canada goose clearance, http://www.canada-gooser.com/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonas.com/
burberry, http://www.burberry-outlet2015.com/
ralph lauren clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
north face jackets, http://www.thenorthface.so/
barbour women's jacket, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
the north face, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
north face outlet, http://www.northclearance.com/
burberry outlet, http://www.burberry-factory.org/
ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.polo-outlets.com/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
monster headphones outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/
louis vuitton bags, http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
louis vuitton shoes, http://www.lv-guccishoesfactory.com/
longchamp, http://www.longchampsoutlet.com/
moncler jackets, http://www.moncler-clearance.com/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurentshirts.com/
burberry handbags, http://www.usahanbags.com/
beats by dre outlet online, http://www.beatsbydreoutlet.net/
coach outlet store, http://www.coach-blackfriday2014.com/
shop.coachfactory.com, http://www.coachccoachoutlet.com/
coach outlet store online, http://www.coach-clearance.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsbags.us.org/
coach factory outlet online, http://www.coach-factories.net/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley.so/
hermes belt, http://www.hermes-outletonline.com/
marc by marc, http://www.marcjacobsonsale.com/
nike air jordan, http://www.nike-jordanshoes.com/
woolrich, http://www.woolrich-clearance.com/
coach outlet online, http://www.coachoutletew.com/
coach factory outlet, http://www.coachoutlet.so/
coach outlet, http://www.coachoutletrusa.com/
gucci outlet, http://www.guccishoes-uk.com/
coach factory outlet online, http://www.official-coachoutlets.com/
michael kors bags, http://www.michaelkors.so/
gucci sale, http://www.guccifactorys.com/
northface, http://www.the-northface.in.net/
ugg australia, http://www.cheapuggboots.eu.com/
tory burch sandals, http://www.tory-burchoutlet.us.com
tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
uggs on sale, http://www.uggboots.so/
louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.so/
calvin kleins sale, http://www.calvin-kleins.com/
louboutin shoes, http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
air jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/
burberry outlet, http://www.burberry.eu.com/
abercrombie and fitch, http://www.abercrombiee.com/


จากคุณ : chenmeinv    [6/5/2558 16:36:13]

chenlili20150506
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://www.abercrombie-fitch.cc
http://www.abercrombieoutlet.name
http://www.abercrombieoutlet.us.com
http://www.celine-outlet.us
http://www.chanelbags.com.co
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.cheap--nfljerseys.us.com
http://www.chiflatiron.com.co
http://www.coachfactoryoutletonline.eu.com
http://www.coachoutletstoreonline.eu.com
http://www.dior-handbags.us
http://www.fendi.us.com
http://www.fitflop.us.com
http://www.fitflops.org
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.ghdhairstraighteners.com.co
http://www.guccioutlet.net.co
http://www.hermes-birkin.us
http://www.hogan-shoes.us
http://www.hollisterclothing.info
http://www.hollisterclothing.us
http://www.insanityworkout.com.co
http://www.katespadeoutlet.net.co
http://www.louisvuitton.name
http://www.louis--vuitton.us
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.louisvuitton-lvoutlet.me
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-inc.us
http://lululemon.suleymanaltun.com
http://www.marc--jacobs.com
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
http://www.michaelkorsoutletus.eu.com
http://michaelkorsoutlet.new-letter.com
http://www.michael-korsoutletonline.eu.com
http://www.oakleysunglasses-sale.in.net
http://www.oakleysunglasses.us.com
http://www.outlet-celine.com
http://www.p90xworkouts.us
http://www.prada-outlet.us
http://www.ralph-lauren-outlet.co
http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk
http://www.rayban-sunglasses.eu.com
http://www.toms-shoes.cc
http://www.toms--shoes.com
http://www.truereligion.eu.com
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.gucci.net.co
http://www.guccishoes.us.com
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.christianlouboutinoutlet.com.co
http://www.michaelkors-outlet.com.co
http://www.louisvuittonoutlet.net.co
http://www.coachoutletstoreonline.us.org
http://toryburch.onlineinc.net.co
http://www.montblancpens.com.co
http://www.tory-burch-outlet.name
http://www.coach-outlet.us.com
http://michaelkors.aphidsymposium.org
http://www.michaelkorsoutletsales.us.com
http://www.mulberry-outlet.me.uk
http://www.juicy-couture.us
http://www.poloralph-lauren.net.co
http://www.michaelkors--outlet.com.co
http://www.pandorajewelry.net.co
http://www.christianlouboutinsale.biz
http://www.christianlouboutinsale.name
http://www.christianlouboutinoutlet.org
http://www.christianlouboutin-shoes.info
http://www.redchristianlouboutin.com
http://www.jordanconcords.net
http://www.jordan11concord.org
http://www.concords11.com
http://www.jordan11.name
http://www.jordan11s.name
http://www.oakley-sunglasses.com.co
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.oakleysunglassescheap.name
http://www.lebronjames-shoes.net
http://www.lebronjames-shoes.name
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.kobeshoes.org
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.jordan4.net
http://www.jordan13.org
http://www.jordan6.net
http://www.jordan3.net
http://www.jordan8.net
http://www.raybans.name
http://www.raybanwayfarer.biz
http://www.ray-banoutlet.name
http://www.raybansunglassesoutlet.name
http://www.holister.name
http://www.hollisterkids.net
http://www.hollister-clothing.net
http://www.hollister-co.net
http://www.hollisteroutlet.name
http://www.abercrombie.net.co
http://www.abercrombie.in.net
http://www.abercrombieandfitch.net.co
http://www.abercrombiekids.name
http://www.abercrombiestore.org
http://www.oakleysunglasses-wholesale.name
http://www.ray-bansunglasses.name
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.gucci-outlet.org
http://www.gucci-outlet.name
http://www.christian-louboutinoutlet.org
http://www.poloralphlaurenhome.net
http://www.ralph-lauren.net.co
http://www.abercrombiestores.net
http://www.abercrombie-fitch.com.co
http://www.holisterclothingstore.com
http://www.hollisterinc.name
http://www.cheaptoms.us
http://www.adidasshoes.name
http://www.adidaswings.name
http://www.retrojordans.name
http://www.jordanretro.name
http://www.montblanc.com.co
http://www.rolexwatchesoutlet.us
http://www.cheaprolexwatches.name
http://www.todsshoes.us
http://www.todsoutlet.name
http://www.oakley-sunglasses.net.co
http://burberry.stores.net.co
http://timberland.officialfree.net
http://burberry.bidinc.org
http://truereligion.officialbid.net
http://timberlandboots.dealsinc.net
http://chanelhandbags.authenticinc.net
http://burberryoutlet.newestsite.net
http://chanelhandbags.cocous.org
http://toryburchoutlet.stores.net.co
http://truereligion.onlineinc.net.co
http://timberlandboots.hugeoff.net
http://beatsbydrdre.outletoff.net
http://www.louisvuittonoutlets.name
http://www.michael-korsuk.org.uk
http://www.louis-vuitton.us.org
http://www.louis-vuitton.net.co
http://www.louisvuitton-handbags.com.co
http://www.michael-kors.org.uk
http://www.michaelkors.com.so
http://www.raybansunglass.net.co
http://www.michaelkorsoutlet.com.so
http://www.mkorsoutlet.com.co
http://www.michaelkorshandbags.com.so
http://www.coachoutlet.net.so
http://michaelkors.officialstore.com.co
http://www.coachfactoryoutlet.com.so
http://www.michaelkorsoutlet.net.so
http://www.coachoutlet-factory.com.co
http://www.katespade-handbags.eu.com
http://www.michaelkorsbag.org.uk
http://www.coach-outlet.us.org
http://www.louis-vuittonhandbags.name
http://www.pradauk.co.uk
http://www.katespade-outlet.us.com
http://www.raybanglasses.me.uk
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.louis-vuittonoutlet.us.org
http://www.toms-outlet.com.co
http://www.nike-airmax.me.uk
http://www.michaelkorsukpurse.co.uk
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.gucci-outlet.net.co
http://www.ralphlaurensale.eu.com
http://www.pandoracharms.org.uk
http://www.michaelkorsoutlet-mk.eu.com
http://www.pandorajewelry.name
http://www.cocochaneluk.co.uk
http://www.soccer-jerseys.us.com
http://www.christianlouboutin.name
http://burberry.officialstore.com.co
http://coachoutlet.officialinc.net
http://oakley.hugeoff.net
http://www.oakleysunglassessale.in.net
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net
http://www.chanelhandbags.in.net
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net


จากคุณ : a    [8/5/2558 16:34:59]

supra shoes, http://www.suprashoe.net/
new balance outlet, http://www.newbalance-outlet.org/
montblanc, http://www.montblanc--pens.net/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
bottega, http://www.bottega.us/
nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/
celine handbags, http://www.celinebags.org/
nike roshe run, http://www.rosheruns.us/
roshe runs, http://www.nikerosherun.us/
vans shoes, http://www.vansshoes.us/
timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/
phone cases, http://www.iphone-cases.us/
easton bats, http://www.softball-bats.us/
babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlets.us/
burberry outlet online, http://www.burberry-outlet.jp.net/
louboutin outlet, http://www.louboutin.jp.net/
christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.jp.net/
prada sunglasses, http://www.official-pradaoutlet.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsclance.com/
michael kors outlet, http://www.official-michaelkorsonline.com/
tommy hilfiger coupons, http://www.tommyhilfiger.net.co/
mcm backpack outlet, http://www.mcmworldwide.ca/
moncler coats, http://www.mmoncler-outlet.com/
kate spade handbags, http://www.kate-spades.com/
barbour factory shop, http://www.barbour-factory.com/
ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
chanel sunglasses, http://www.chanelhandbags.net.co/
chi flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
converse sneakers, http://www.converse.net.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamo.com.co/
gucci outlet, http://www.guccihandbags.com.co/
hollisterco, http://www.hollister.us.org/
the north face, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
north face outlet, http://www.northclearance.com/
burberry outlet, http://www.burberry-factory.org/
ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk /
polo ralph lauren, http://www.polo-outlets.com/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/
jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade outlet, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade sale, http://www.katespade-outlet.com.co/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors.us.org/
michael kors purses, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
the north face, http://www.northface.us.org/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
pandora bracelet, http://www.pandorajewelry.com.co/
prada sunglasses, http://www.pradahandbags.com.co/
prada shoes, http://www.pradashoes.com.co/
ray ban sunglasses, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
replica watches, http://www.replicawatches.us.com/
swarovski jewelry, http://www.swarovskicrystal.com.co/
the north face, http://www.thenorthface.us.org/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
true religion outlet, http://www.true-religion.com.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/
uggaustralia.com, http://www.uggaustralia.net.co/
cheap ugg boots, http://www.uggboots.net.co/
ugg boots, http://www.uggbootsclearance.com.co/
uggs outlet, http://www.uggsonsale.com.co/
ugg, http://www.uggsoutlet.com.co/
oakley outlet, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren--outlet.in.net/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet--online.in.net/
toms shoes outlet, http://www.tomshoes.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-outlet.in.net/
christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutin.in.net/
tory burch sandals, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
gucci belts, http://www.gucci-outlet.in.net/
longchamp outlet, http://www.longchamphandbagsoutlet.in.net/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-kids.in.net/
hollister coupons, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
hermes birkin, http://www.hermes.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
beats audio, http://www.beats-by-dre.in.net/
dre beats, http://www.beatsheadphones.in.net/
ghd, http://www.ghdhairstraightener.in.net/
rayban, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
michael kors handbags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
michael kors outlet, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
marc by marc, http://www.marcjacobsonsale.com/
louis vuitton handbags, http://www.louis--vuitton.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
pandora bracelet, http://www.pandora-charms.org.uk/
thomas sabo, http://www.thomassabo-uk.org.uk/
swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/
christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
nike roshe run, http://www.rosherun.org.uk/
north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
louis vuitton canada, http://www.louis--vuitton.ca/
air jordan shoes, http://www.airjordans.us/
jordan shoes, http://www.jordanretro.org/
air jordans, http://www.cheap-jordans.net/
nike outlet store, http://www.nikefactory.org/
nike shoes, http://www.nikestore.us/
cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.com/
nike air max 2015, http://www.nike-air-max.us/
air max, http://www.airmax-2015.org/
air max 90, http://www.airmax-90.org/
free running, http://www.nikefree-run.net/
free run, http://www.nikefree5.net/
canada goose clearance, http://www.canada-gooser.com/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonas.com/
burberry, http://www.burberryoutlet.org.uk/
ralph lauren clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
north face jackets, http://www.thenorthface.so/
barbour women's jacket, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
monster headphones outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/
louis vuitton bags, http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
louis vuitton shoes, http://www.lv-guccishoesfactory.com/
longchamp, http://www.longchampsoutlet.com/
moncler jackets, http://www.moncler-clearance.com/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurentshirts.com/
burberry handbags, http://www.usahanbags.com/
beats by dre outlet online, http://www.beatsbydreoutlet.net/
coach outlet store, http://www.coach-blackfriday2014.com/
shop.coachfactory.com, http://www.coachccoachoutlet.com/
coach outlet store online, http://www.coach-clearance.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsbags.us.org/
coach factory outlet online, http://www.coach-factories.net/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley.so/
hermes belt, http://www.hermes-outletonline.com/
nike air jordan, http://www.nike-jordanshoes.com/
woolrich, http://www.woolrich-clearance.com/
coach factory outlet, http://www.coachoutlet.so/
coach outlet, http://www.coachoutletrusa.com/
gucci outlet, http://www.guccishoes-uk.com/
coach factory outlet online, http://www.uptocoachoutlet.com/
michael kors bags, http://www.michaelkors.so/
gucci sale, http://www.guccifactorys.com/
northface, http://www.the-northface.in.net/
ugg australia, http://www.cheapuggboots.eu.com/
tory burch sandals, http://www.tory-burchoutlet.us.com/
tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
uggs on sale, http://www.uggboots.so/
louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.so/
calvin kleins sale, http://www.calvin-kleins.com/
louboutin shoes, http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
air jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/
burberry outlet, http://www.burberry2015.net/
abercrombie and fitch, http://www.abercrombiee.com/
cheap oakley, http://www.cheapoakley.us.org/
oakley store, http://www.oakleyoutlet.us.org/
oakley prescription, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
swarovski, http://www.swarovskijewelry.com.co/
designer knockoff handbags, http://www.replicahandbags.com.co/
shoes on sale, http://www.cheapshoes.com.co/
basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/
chanel bags, http://www.coco-chanelbags.com.co/
cheap true religion, http://www.truereligion-outlet.com.co/
abercrombie fitch, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
hermes, http://www.hermesbirkin.com.co/
lulu lemon, http://www.yogapants.com.co/
gucci handbags, http://www.guccishoes.us.org/
ray-ban sunglasses, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
replica watches, http://www.omegawatches.us.com/
eyeglasses frames, http://www.eyeglassframes.us.com/
eyeglasses stores, http://www.eyeglassesonline.us.com/
michael kors, http://www.cheapmichaelkors.in.net/
ray ban outlet, http://www.cheaprayban.in.net/
ray ban sunglasses outlet, http://www.raybans.in.net/
ray bans, http://www.raybanwayfarer.in.net/
baseball bats, http://www.cheapbaseballbats.net/
burberry outlet online, http://burberry.outletnow.net/
louboutin outlet, http://christian.louboutin-outlet.net/
tory burch outlet, http://toryburch.salesandals.net/
indoor soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/
timberland shoes, http://www.timberlandboots-outlet.net/
jordan release dates 2015, http://www.retro-jordans.com/
toms shoes, http://www.tomshoesoutlet.com/


จากคุณ : crf    [3/7/2558 13:58:20]

marc by marc jacobs, http://www.marcjacobsonsale.com/
mcm backpack, http://www.mcm-bags.net/
mcm bags, http://www.mcmhandbags.com.co/
michael kors sale, http://www.michaelkors.so/
michael kors, http://www.michael--kors.us.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsbags.us.org/
michael kors bags, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/
michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors clearance, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
michael kors outlet online sale, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
michael kors outlet, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/
new balance store, http://www.newbalance-outlet.org/
air max 2014, http://www.nike-air-max.us/
nike shoes, http://www.nikefactory.org/
free running, http://www.nikefree5.net/
wedding dress, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
lululemon outlet, http://www.yogapants.com.co/
cheap ugg boots, http://www.ugg-boots.us.org/
ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/
burberry handbags, http://www.burberryoutletonline.ar.com/
toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/
michael kors outlet online, http://www.michaelkors.in.net/
christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/
tory burch handbags, http://www.toryburchsale.com.co/
prada handbags, http://www.pradaoutlet.com.co/
longchamp handbags, http://www.longchamp-handbags.in.net/
longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/
chanel outlet, http://www.chanel-bags.com.co/
true religion, http://www.truereligion-outlet.us.org/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/
hollister kids, http://www.hollisterclothing.in.net/
new balance shoes, http://www.newbalance-shoes.org/
chanel handbags, http://www.chanelhandbags.net.co/
baseball bats, http://www.cheapbaseballbats.net/
louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/
nba jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
air jordan, http://www.cheap-jordans.net/
michaelkors.com, http://www.cheapmichaelkors.us.org/
nike outlet store, http://www.cheap-nikeshoes.com/
oakley outlet, http://www.cheapoakley.us.org/
oakley, http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/
oakley vault, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
ray ban sunglasses outlet, http://www.cheaprayban.com.co/
cheap shoes, http://www.cheapshoes.com.co/
burberry handbags, http://burberry.outletnow.net/
louboutin shoes, http://christian.louboutin-outlet.net/
tory burch shoes, http://toryburch.salesandals.net/
abercrombie, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
abercrombie kids, http://www.abercrombiefitch.us.com/
abercrombie fitch, http://www.abercrombie-kids.us.com/
air huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
air jordan retro, http://www.airjordans.us/
retro jordans, http://www.airjordanshoes2015.com/
nike air max, http://www.airmax-2015.org/
nike air max 2014, http://www.airmax-90.org/
babyliss, http://www.babyliss-pro.net/
cheap basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/
beats by dre sale, http://www.beatsbydrdre.co.com/
beats by dr dre, http://www.beatsbydre.com.co/
monster beats outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/
beats audio, http://www.beatsheadphones.in.net/
bottega veneta, http://www.bottega.us/
burberry, http://www.burberryhandbags.net.co/
burberry, http://www.burberry-outlet.jp.net/
burberry sale, http://www.burberryoutlet.org.uk/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet-online.co.com/
burberry handbags, http://www.burberryoutlet-online.in.net/
cheap calvin kleins, http://www.calvinklein.co.com/
celine bags, http://www.celinebags.org/
uggs on sale, http://www.cheapuggboots.eu.com/
flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
christian louboutin, http://www.christian--louboutin.in.net/
louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
coach outlet store, http://www.coachfactory-outlet.co.com/
coach factory online, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/
coach usa, http://www.coach-handbags.com.co/
coach outlet store online, http://www.coachoutlet-online.com.co/
coach clearance, http://www.coachoutletstore.net.co/
coach outlet store, http://www.coachoutletstore-online.com.co/
coco chanel, http://www.coco-chanelbags.com.co/
converse, http://www.converse.net.co/
gucci handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/
sunglasses for women, http://www.eyeglassesonline.us.com/
cheap eyeglasses, http://www.eyeglassframes.us.com/
calvin klein clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamo.com.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamoshoes.net/
straighteners, http://www.ghdhairstraightener.com.co/
gucci shoes, http://www.gucci.me.uk/
gucci shoes, http://www.guccihandbags.com.co/
gucci outlet, http://www.gucci-outlet.in.net/
gucci shoes, http://www.gucci--outlet.com.co/
gucci outlet, http://www.guccishoes.net.co/
gucci shoes, http://www.guccishoes.us.org/
hermes bags, http://www.hermesbags.com.co/
hermes bags, http://www.hermesbirkin.com.co/
hermes birkin, http://www.hermesoutlet.net.co/
hollister clothing, http://www.hollister.us.org/
hollisterco, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
insanity workout, http://www.insanityworkout.net.co/
iphone 5s cases, http://www.iphone-cases.us/
jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan retro, http://www.jordanretro.org/
jordan retro, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade handbags, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade, http://www.katespade-outlet.com.co/
kate spade, http://www.kate-spades.com/
long champ, http://www.longchamp.us.org/
longchamp handbags, http://www.longchamp.com.co/
red bottom shoes, http://www.louboutin.jp.net/
louis vuitton, http://www.louis-vuittoncanada.ca/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton.jp.net/
louis vuitton uk, http://www.louis--vuitton.org.uk/
louis vuitton purses, http://www.louisvuitton.so/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuittonas.com/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuitton-outlets.us/
converse outlet, http://www.converse--shoes.net/
lululemon, http://www.lululemonoutlet.com.co/
nfl jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/
rolex watches for sale, http://www.rolex-watches.us.com/
replica watches, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/
p90x3, http://www.p90xworkout.in.net/
giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/
maccosmetics.com, http://www.maccosmetics.net.co/
instyler, http://www.instyler.in.net/
mizuno running shoes, http://www.mizunorunning.net/
wholesale handbags, http://www.handbagsoutlet.com.co/
tommy hilfiger outlet stores, http://www.hilfigeroutlet.in.net/
ed hardy clothing, http://www.edhardy.in.net/
levis outlet store, http://www.levisjeans.com.co/
bcbg max, http://www.bcbgdresses.net/
bebe clothing, http://www.bebeclothing.net/
harrods london, http://www.harrods-london.co.uk/
gucci shoes, http://www.guccishoes.com.co/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
nike running shoes, http://www.nikefree-run.net/
nike free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
air jordan shoes, http://www.jordanrelease-dates.com/
soccer shoes, http://www.nikemercurial.net/
nike roshe run, http://www.nikerosherun.us/
nike outlet, http://www.nikestore.us/
north face backpacks, http://www.northface.us.org/
north clearance, http://www.northfaceoutlet.com.co/
cheap oakley sunglasses, http://www.oakleyoutlet.us.org/
oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
oakley outlet, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
oakley vault, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
rolex watches for sale, http://www.omegawatches.us.com/
pandora rings, http://www.pandora-charms.org.uk/
pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/
ralph lauren outlet online, http://www.polo-outlets.com/
prada shoes, http://www.pradahandbags.net.co/
prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/
prada outlet, http://www.pradashoes.com.co/
polo ralph lauren, http://www.ralph-lauren.org.uk/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/
ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
ray ban outlet, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban sunglasses, http://www.raybans.us.org/
ray bans, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
ray-ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
ray ban outlet, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
ray ban outlet, http://www.raybanwayfarer.in.net/
replica louis vuitton, http://www.replicahandbags.com.co/
rolex watches for sale, http://www.replicawatches.us.com/
jordan 11, http://www.retro-jordans.com/
replica watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
nike roshe, http://www.rosherun.org.uk/
nike roshe, http://www.rosheruns.us/
ferragamo outlet, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
indoor soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/
baseball bats, http://www.softball-bats.us/
supra footwear, http://www.suprashoe.net/
swarovski crystal, http://www.swarovskicrystal.com.co/
swarovski crystals, http://www.swarovskijewelry.com.co/
swarovski uk, http://www.swarovski-uk.org.uk/
north face outlet, http://www.the-northface.com.co/
north face jackets, http://www.the-northface.in.net/
the north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/
north face outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
thomas sabo uk, http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/
tiffany and co, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
timberland outlet, http://www.timberlandboots-outlet.net/
timberland shoes, http://www.timberland-shoes.com/
tommy hilfiger bags, http://www.tommyhilfiger.net.co/
tommy hilfiger bags, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
toms shoes outlet, http://www.tomshoesoutlet.com/
toms shoes outlet, http://www.toms-outlet.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-shoes.com.co/
tory burch shoes, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
tory burch shoes, http://www.tory-burchoutlet.us.com/
true religion jeans, http://www.true-religion.com.co/
true religion, http://www.truereligionjeans.net.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.com.co/
ugg, http://www.uggaustralia.net.co/
ugg australia, http://www.uggboots.net.co/
uggs, http://www.uggbootsclearance.com.co/
ugg boots clearance, http://www.uggsonsale.com.co/
uggs on sale, http://www.uggsoutlet.com.co/
coach outlet store, http://www.uptocoachoutlet.com/
vans outlet, http://www.vansshoes.us/


จากคุณ : guoyanying    [15/7/2558 7:41:13]

<P>“Uh-huh <a href="http://www.herveleger.us/">herve leger</a> ...” <a href="http://www.nikeblazerpaschere.fr/">nike blazer pas cher</a> The salesgirl <a href="http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/">michael kors handbags</a> came back, <a href="http://www.truereligionoutlets.in.net/">true religion outlet</a> carrying more yellow mats. <a href="http://www.sachermes.fr/">hermes pas cher</a> Still <a href="http://www.cheapweddingdresses.org.uk/">wedding dresses uk</a> holding <a href="http://www.sac-vanessa-bruno.fr/">vanessa bruno pas cher</a> the <a href="http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/">longchamp bags</a> phone <a href="http://www.vanspas-cher.fr/">vans pas cher</a> to my <a href="http://www.thenorthfaceoutlet.in.net/">north face outlet</a> ear, <a href="http://www.oakleysunglasses.ar.com/">oakley sunglasses</a> I beckoned her <a href="http://www.nikeair-max.net/">nike air max</a> over. I held <a href="http://www.mcmhandbags.net/">mcm handbags</a> up three <a href="http://www.rolex-replicawatches.us.com/">replica watches</a> fingers, <a href="http://www.sac-guesspascher.fr/">sac guess pas cher</a> and <a href="http://www.occhiali-oakley.it/">oakley</a> she put <a href="http://www.montblancpens.cc/">mont blanc</a> down three <a href="http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/">coach outlet store online</a> more mats. <a href="http://www.celine-handbags.org/">celine handbags</a> To Julia, I <a href="http://www.rayban-sunglasses.me.uk/">ray ban uk</a> said, “Is everything <a href="http://www.replica-watches.me.uk/">replica watches</a> all right?”Yeah, it’s <a href="http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/">longchamp pas cher</a> just <a href="http://www.reebok-outlet.in.net/">reebok outlet</a> crazy like <a href="http://www.valentino-shoes.in.net/">valentino shoes</a> normal. <a href="http://www.air-jordanshoes.com/">cheap jordans</a> We’re broadcasting a demo <a href="http://www.soccerjerseys.com.co/">soccer jerseys</a> by <a href="http://www.rayban--sunglasses.org/">ray ban sunglasses</a> satellite today <a href="http://www.abercrombiehollister.it/">hollister</a> to the VCs in <a href="http://www.nikeair-max.it/">nike air max</a> Asia and <a href="http://www.prada-outlet.in.net/">prada outlet</a> Europe, <a href="http://www.insanityworkout.in.net/">insanity workout</a> and we’re having trouble <a href="http://coachofficialsite.blog.com/">coach outlet</a> with <a href="http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/">bottega veneta</a> the satellite hookup <a href="http://www.thenorth--face.co.uk/">north face uk</a> at this <a href="http://www.lancelpascher.fr/">lancel</a> end because the video <a href="http://www.nikeair-force.fr/">nike air force</a> truck <a href="http://www.nike-freerun.com/">nike free</a> they sent—oh, <a href="http://www.niketnrequin-pascher.fr/">nike tn pas cher</a> you <a href="http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/">michael kors uk</a> don’t <a href="http://www.nikeairmaxinc.net/">nike air max</a> want to <a href="http://www.scarpe--hoganoutlet.it/">hogan sito ufficiale</a> know ... anyway, <a href="http://www.toryburch-outletonline.in.net/">tory burch outlet</a> we’re going to be delayed two hours, <a href="http://www.michael-korsoutlet.in.net/">michael kors outlet online</a> hon. Maybe <a href="http://www.poloralphlaurenoutlet.us.org/">ralph lauren polo</a> more. I won’t <a href="http://www.giuseppe-zanotti.in.net/">giuseppe zanotti</a> get back <a href="http://www.the-north-face.fr/">north face pas cher</a> until eight at <a href="http://www.babyliss.in.net/">babyliss pro</a> the earliest. Can you <a href="http://www.asicso.com/">asics running shoes</a> feed <a href="http://www.airjordanpas-cher.fr/">jordan pas cher</a> the <a href="http://www.swarovski-jewelry.in.net/">swarovski jewelry</a> kids and <a href="http://www.pandora--charms.in.net/">pandora charms</a> put <a href="http://www.coachpurse.in.net/">coach purses</a> them to bed?”“No problem,” I <a href="http://www.hollister-clothing-store.com/">hollister clothing</a> said. And it wasn’t. I <a href="http://www.nike-roshe-run.fr/">nike roshe run pas cher</a> was <a href="http://www.swarovski-uk.co.uk/">swarovski uk</a> used <a href="http://www.nikerosherun.net/">nike roshe run</a> to it. Lately, <a href="http://www.poloralphlauren-pascher.fr/">ralph lauren pas cher</a> Julia <a href="http://www.tiffanyjewelry.net.co/">tiffany jewelry</a> had <a href="http://www.chanel-handbags.com.co/">chanel handbags</a> been <a href="http://www.linksoflondon.me.uk/">links of london uk</a> working <a href="http://www.jimmychoo-shoes.in.net/">jimmy choo outlet</a> very <a href="http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/">oakley sunglasses</a> long hours. <a href="http://www.hollister-abercrombie.es/">abercrombie</a> Most <a href="http://www.lunette-oakley-pascher.fr/">lunette oakley pas cher</a> nights she <a href="http://www.toms--shoes.net/">toms shoes</a> didn’t get home <a href="http://www.karenmillen-dresses.me.uk/">karen millen uk</a> until <a href="http://www.outletonline-michaelkors.com/">michael kors</a> the <a href="http://www.iphonecases.com.co/">iphone 6 cases</a> children <a href="http://www.oakley--sunglasses.com.co/">oakley sunglasses</a> were <a href="http://www.sac--longchamps.fr/">longchamp soldes</a> asleep. Xymos <a href="http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/">christian louboutin</a> Technology, <a href="http://www.borse--gucci.it/">gucci</a> the <a href="http://www.nike-airmax.nl/">nike air max</a> company <a href="http://www.nikeair-max.fr/">nike air max</a> she <a href="http://www.truereligionsale.in.net/">true religion outlet</a> worked for, <a href="http://www.longchamphandbags.us.com/">longchamp outlet</a> was trying to raise another <a href="http://www.longchampbags.org.uk/">longchamp uk</a> round of venture capital—twenty <a href="http://www.poloralph-lauren.it/">polo ralph lauren</a> million <a href="http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/">beats by dre</a> dollars—and there was a <a href="http://www.michaelkorsoutlet-store.in.net/">michael kors outlet store</a> lot of <a href="http://www.nikeairmaxinc.co.uk/">nike air max uk</a> pressure. Especially since <a href="http://www.soccer--shoes.net/">soccer shoes</a> Xymos <a href="http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/">thomas sabo uk</a> was <a href="http://www.guccioutlets.com.co/">gucci handbags</a> developing <a href="http://www.coachoutlet.jp.net/">coach outlet</a> technology <a href="http://www.louboutin-pas-chere.fr/">louboutin pas cher</a> in <a href="http://www.burberryoutletstore.com.co/">burberry outlet</a> what <a href="http://www.pandora--charms.org.uk/">pandora uk</a> the <a href="http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/">juicy couture outlet</a> company called “molecular <a href="http://www.northface-outlet.in.net/">north face outlet</a> manufacturing,” <a href="http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/">michael kors outlet online</a> but <a href="http://www.rayban--sunglasses.in.net/">ray ban sunglasses</a> which <a href="http://www.nikefree-running.co.uk/">nike free</a> most <a href="http://www.baseball-bats.us/">softball bats</a> people <a href="http://www.lululemon-outlet-canada.ca/">lululemon outlet</a> called <a href="http://www.converse-pas-cher.fr/">converse</a> nanotechnology. <a href="http://www.mulberryhandbags-outlet.org.uk/">mulberry uk</a> Nano wasn’t popular <a href="http://www.sac-burberry-pascher.fr/">burberry pas cher</a> with <a href="http://www.louboutinscarpe.it/">louboutin</a> the VCs—the <a href="http://www.marcjacobs.us.org/">marc jacobs</a> venture <a href="http://www.pandora-jewelry.in.net/">pandora jewelry</a> capitalists—these days. Too many VCs <a href="http://www.abercrombieand-fitch.in.net/">abercrombie and fitch</a> had been <a href="http://www.polo-ralph-lauren.in.net/">ralph lauren outlet</a> burned <a href="http://www.coachfactory-outletonline.in.net/">coach outlet</a> in <a href="http://www.newbalance-shoes.in.net/">new balance shoes</a> the <a href="http://www.hermesbirkinbags.com.co/">hermes handbags</a> last <a href="http://www.nikeoutlet.us/">nike outlet</a> ten <a href="http://www.abercrombieand-fitch.org.uk/">abercrombie and fitch UK</a> years <a href="http://www.cheap-nfljersey.in.net/">nfl jerseys</a> with products <a href="http://www.nikeairmaxa.co.uk/">nike air max uk</a> that were supposedly <a href="http://www.katespadeoutlets.cc/">kate spade</a> just around <a href="http://www.katespade-handbags.in.net/">kate spade outlet</a> the <a href="http://www.true-religion-jeans.in.net/">true religion outlet</a> corner, but <a href="http://www.ghd-hair-straighteners.org.uk/">ghd hair</a> then <a href="http://www.ferragamo-shoes.net/">salvatore ferragamo</a> never <a href="http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/">michael kors outlet online</a> made <a href="http://www.lululemonoutlets.in.net/">lululemon outlet</a> it <a href="http://www.redbottoms.in.net/">louboutin shoes</a> out of the <a href="http://www.juicycoutureoutlet.com.co/">juicy couture outlet</a> lab. <a href="http://www.converse-allstar.it/">converse</a> The <a href="http://www.vans-shoes-outlet.com/">vans outlet</a> VCs considered <a href="http://www.hollister--canada.ca/">hollister</a> nano <a href="http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/">christian louboutin</a> to be all promise, no <a href="http://www.timberlandboot.net/">timberland boots</a> products.Not that Julia needed to be <a href="http://www.nikeroshe-run.co.uk/">nike roshe uk</a> told <a href="http://www.timberland-paschere.fr/">timberland pas cher</a> that; <a href="http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/">lunette ray ban pas cher</a> she’d worked for two <a href="http://www.prada-handbags.in.net/">prada handbags</a> VC firms <a href="http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/">michael kors</a> herself. Originally trained <a href="http://www.p90x-workout.us.com/">p90x workout</a> as <a href="http://www.newbalancesoldes.fr/">new balance</a> a child <a href="http://www.longchamp-outlet.in.net/">longchamp outlet</a> psychologist, <a href="http://www.nikeair-huarache.co.uk/">nike air huarache</a> she ended up <a href="http://www.chiflatiron.cn.com/">chi flat iron</a> as <a href="http://www.truereligioninc.in.net/">true religion jeans</a> someone <a href="http://www.instylerionicstyler.us.com/">instyler ionic styler</a> who specialized <a href="http://www.montrepas-cher.fr/">montre pas cher</a> in “technology incubation,” <a href="http://www.nike--trainers.co.uk/">nike trainers uk</a> helping <a href="http://www.nikefreerun.fr/">nike free pas cher</a> fledgling technology companies <a href="http://www.christian--louboutin.co.uk/">louboutin uk</a> get started. (She used <a href="http://www.michaelkors-handbags.in.net/">michael kors outlet</a> to <a href="http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/">abercrombie and fitch</a> joke she was still doing child psychology.) Eventually, she’d <a href="http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/">polo ralph lauren uk</a> stopped <a href="http://www.supra--shoes.com/">supra shoes</a> advising <a href="http://www.maccosmeticsoutlet.in.net/">mac cosmetics</a> firms and <a href="http://www.hollister-sale.org.uk/">hollister uk</a> joined <a href="http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/">nike air max pas cher</a> one <a href="http://www.polo-lacoste-pascher.fr/">polo lacoste pas cher</a> of <a href="http://www.rayban--occhiali.it/">ray ban</a> them <a href="http://www.converse--shoes.com/">converse shoes outlet</a> full-time. <a href="http://www.cheap-weddingdresses.org/">wedding dresses</a> She was <a href="http://www.vansscarpe.it/">vans scarpe</a> now a vice <a href="http://www.tiffanysandco.in.net/">tiffany jewelry</a> president at Xymos.</P><a href="http://www.burberry-outletonline.net.co/">burberry factory outlet</a>


จากคุณ : fang    [16/7/2558 10:32:19]

fangyanting20150716
http://chanelbags.outoff.com.co
http://michaelkorsoutletonline.malls.com.co
http://michaelkors.malls.com.co
http://www.hollisterclothing-store.net
http://raybans.coolsky.cc
http://chanelhandbags.outoff.com.co
http://www.cheapjordans.com.co
http://toryburchshoes.highshop.net
http://www.gucci-borse.it
http://truereligionsale.highshop.net
http://www.sac-longchamppliage.fr
http://burberryoutletonline.outoff.com.co
http://www.edhardy-outlet.name
http://truereligionoutlet.highshop.net
http://www.cheapbeatsheadphones.com.co
http://www.pandorajewelryoutlet.name
http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr
http://www.michael--korsoutlet.net.co
http://www.abercrombie.com.so
http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr
http://www.truereligion-outlet.net.co
http://www.michael-korshandbags.com.co
http://www.snapbacks-wholesale.us
http://oakleysunglassesoutlet.coolsky.cc
http://burberryoutlet.outoff.com.co
http://www.oakleysunglass.com.co
http://www.mcmhandbags.name
http://burberryscarf.outoff.com.co
http://chaneloutlet.outoff.com.co
http://toryburchhandbags.highshop.net
http://toryburchoutlet.highshop.net
http://www.coachoutletstoreonline.com.so
http://oakleysunglasseswholesale.coolsky.cc
http://coachfactoryoutlet.malls.com.co
http://www.rolex-replicawatches.com.co
http://www.soccershoesforsale.name
http://raybanoutlet.coolsky.cc
http://www.katespadeuk.me.uk
http://www.nike-blazerlow.fr
http://www.oakleysunglassessale.name
http://www.pandoracharms.com.co
http://coachoutlet.malls.com.co
http://www.louisvuitton-borse.it
http://www.michaelkorshandbag.org.uk
http://burberryhandbags.outoff.com.co
http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr
http://cheapraybansunglasses.coolsky.cc
http://www.ray-bansunglasses.me.uk
http://www.poloralphlauren.net.co
http://www.mont-blancpens.name
http://www.guccioutlet.com.so
http://coachoutletstoreonline.malls.com.co
http://toryburchoutletonline.highshop.net
http://www.gucciuk.me.uk
http://michaelkorsoutlet.malls.com.co
http://www.edhardyukclothing.me.uk
http://www.longchampoutlet.net.co
http://www.airjordan-uk.org.uk
http://www.coach--outlet.com.co
http://www.kate-spadeoutlet.com.co
http://www.pradaoutlet.name
http://www.cheapsoccerjersey.us
http://www.saclongchamp-solde.fr
http://www.ralph-lauren.me.uk
http://michaelkorshandbags.malls.com.co
http://www.fitflopssaleclearance.com
http://www.nike-airmax.org.uk
http://www.christianlouboutinsell.net
http://raybansunglasses.coolsky.cc
http://www.nike-tn-pascher.fr
http://www.airforce1-nike.fr
http://oakleysunglasses.coolsky.cc
http://www.michaelkors-uk.me.uk
http://chanelonlineshop.outoff.com.co
http://raybanglasses.coolsky.cc
http://www.chaussure-louboutin.fr
http://www.coachfactoryoutlet.net.so
http://cheapoakleys.coolsky.cc
http://www.tomsshoesoutlet.name
http://www.jordan-femmepascher.fr
http://coachoutletonline.malls.com.co
http://truereligion.highshop.net
http://www.raybansunglass.name
http://cheapoakleysunglasses.coolsky.cc
http://burberrysale.outoff.com.co
http://truereligionjeans.highshop.net
http://www.katespade-handbags.net.co


จากคุณ : wang    [31/7/2558 12:36:59]

20150731wanglili
http://www.raybansunglassesoutlet.name
http://www.michaelkorsoutletonlinee.in.net
http://www.michaelkors--outlet.com.co
http://www.jordans.in.net
http://burberry-outlet.bidinc.org
http://www.montblanc-pens.name
http://www.adidasshoes.name
http://www.edhardyclothing.in.net
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.jordanconcords.net
http://timberland.officialfree.net
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.cheap-toms.name
http://www.abercrombie-fitch.cc
http://www.toms--shoes.com
http://www.michaelkorsoutlet.com.so
http://www.hollisteroutlet.name
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.coach-outlet.us.org
http://www.jordan6.net
http://www.beatsbydrdresolo.us
http://www.coach-factoryoutlet.in.net
http://www.todsoutlet.name
http://www.oakleysunglassescheap.name
http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net
http://www.oakleysunglassessale.in.net
http://www.michaelkorsonlineoutlet.in.net
http://www.oakleysunglasses-wholesale.name
http://www.chiflatiron.com.co
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.airmax-nike.me.uk
http://www.louisvuittonoutlets.name
http://www.louis-vuitton.net.co
http://www.barbour-jackets.me.uk
http://www.christian-louboutinoutlet.org
http://www.michaelkors-outlet.com.co
http://www.holister.name
http://www.jordanretro.name
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.toryburch-outletsale.in.net
http://www.toryburchoutlet.com.co
http://www.abercrombiestores.net
http://www.longchamp-outlet.name
http://www.toryburch-outlet.in.net
http://www.oakley-sunglasses.net.co
http://www.michaelkorsoutlet-handbags.in.net
http://www.louis-vuittonoutlet.us.org
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.chanelbags.com.co
http://www.rayban-sunglasses.eu.com
http://timberlandboots.hugeoff.net
http://www.michaelkorshandbags.com.so
http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk
http://www.ray-bansunglasses.name
http://www.truereligion.eu.com
http://www.michaelkorsoutletoff.in.net
http://www.cheapsoccershoes.in.net
http://www.coachoutlet-factory.com.co
http://www.toms-outlet.com.co
http://www.cheapjerseys-wholesale.us.com
http://oakley.hugeoff.net
http://www.abercrombie-fitch.com.co
http://www.louisvuittonoutlet-inc.us
http://www.louis-vuittonhandbags.name
http://www.retrojordans.name
http://www.raybansunglass.net.co
http://www.jordan4.net
http://www.kobeshoes.org
http://coachoutlet.officialinc.net
http://www.michaelkorsbag.org.uk
http://www.gucci-outlet.net.co
http://www.jordan3.net
http://www.montblanc.com.co
http://www.coachoutletstoreonline.eu.com
http://www.coachoutletstoreonline.us.org
http://michaelkors.aphidsymposium.org
http://www.abercrombie.net.co
http://www.coachfactoryoutetusa.us.com
http://www.louisvuittonoutlet.net.co
http://www.hollisterclothing.info
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.coach-outlet.us.com
http://www.fitflops.org
http://www.guccishoes.us.com
http://www.hollister-clothing.net
http://chanelhandbags.newstore.com.co
http://www.poloralphlaurenuk.me.uk
http://www.hollister-co.net
http://www.christianlouboutin.name
http://www.prada-outlet.us
http://www.rolexwatchesoutlet.us
http://www.fake-oakleysunglasses.us.com
http://www.oakleysunglasses-sale.in.net
http://www.p90xworkouts.us
http://www.soccer-jerseys.us.com
http://burberryoutlet.stores.net.co
http://www.poloralphlauren.com.co
http://www.louis--vuitton.us
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.gucci.net.co
http://www.abercrombieoutlet.us.com
http://www.hermes-birkin.us
http://www.outlet-celine.com
http://www.cocochaneluk.co.uk
http://www.gucci-outlet.org
http://www.abercrombieoutlet.name
http://www.ray-banoutlet.name
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://www.ghdhairstraighteners.com.co
http://www.michaelkorsoutlet-mk.eu.com
http://www.nike-airmax.me.uk
http://www.coachfactoryoutletonline.eu.com
http://www.chanelhandbags.in.net
http://www.fendi.us.com
http://www.oakley-sunglasses.com.co
http://www.abercrombieandfitch.net.co
http://www.poloralph-lauren.net.co
http://www.guccioutlet.net.co
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.toms-shoes.cc
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.pandorajewelry.name
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.pradauk.co.uk
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.michaelkorsukpurse.co.uk
http://www.christianlouboutin.net.co
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
http://www.saclongchamp--pascher.fr
http://cheaplululemon.suleymanaltun.com
http://www.insanityworkout.com.co
http://www.louboutinfemme-pascher.fr
http://www.louisvuitton-lvoutlet.me
http://www.chanel-handbags.net.co
http://www.ralph-lauren-outlet.co
http://www.longchamphandbags.com.co
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.jordan13.org
http://www.jordan8.net
http://www.ray-banukstore.co.uk
http://www.celine-outlet.us
http://www.michaelkorsoutletus.eu.com
http://www.pandorajewelry.net.co
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.airjordan-pascher.fr
http://www.lebronjames-shoes.net
http://www.abercrombiestore.org
http://www.hollisterclothing.us
http://www.abercrombie.in.net
http://www.todsshoes.us
http://www.cheaprolexwatches.name
http://www.christianlouboutinoutlet.com.co
http://www.louis-vuitton.us.org
http://www.raybanglasses.me.uk
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.ralphlaurensale.eu.com
http://www.lebronjames-shoes.name
http://www.abercrombiekids.name
http://burberrys.officialstore.com.co
http://truereligion.officialbid.net
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net
http://timberlandoutlet.dealsinc.net
http://www.cheap--nfljerseys.us.com
http://www.louisvuitton-handbags.com.co
http://www.holisterclothingstore.com
http://michaelkors.officialstore.com.co
http://www.michaelkorsukbag.co.uk
http://www.marc--jacobs.com
http://www.juicy-couture.us
http://www.hollisterinc.name
http://www.hollisterkids.net
http://michaelkorsuk.onlinefree.me.uk
http://www.katespadeoutletsale.in.net
http://www.katespadeoutletsale.in.net
http://www.katespadeoutletsale.in.net


จากคุณ : 0801xiong    [1/8/2558 8:26:06]

http://burberry-outlet.bidinc.org
http://burberryoutlet.stores.net.co
http://www.fendi.us.com
http://www.louis-vuitton.net.co
http://www.toms--shoes.com
http://www.todsshoes.us
http://www.hollisterclothing.info
http://www.cheapjerseys-wholesale.us.com
http://www.montblanc-pens.name
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.michaelkors-outlet.com.co
http://www.marc--jacobs.com
http://www.louisvuittonoutlets.name
http://www.hollisterinc.name
http://www.barbour-jackets.me.uk
http://www.michael-korsoutletonline.eu.com
http://www.poloralphlaurenuk.me.uk
http://www.abercrombie-fitch.cc
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.pandorajewelry.net.co
http://www.lebronjames-shoes.net
http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk
http://www.abercrombieoutlet.name
http://www.ghdhairstraighteners.com.co
http://www.p90xworkouts.us
http://www.ray-banukstore.co.uk
http://www.fitflops.org
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.cheap--nfljerseys.us.com
http://www.raybansunglass.net.co
http://timberland.officialfree.net
http://www.abercrombie.net.co
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.airmax-nike.me.uk
http://www.jordan3.net
http://www.hollisterclothing.us
http://www.abercrombiekids.name
http://www.coachfactoryoutletonline.eu.com
http://www.jordanretro.name
http://www.coach-outlet.us.com
http://www.cheaprolexwatches.name
http://timberlandoutlet.dealsinc.net
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.oakley-sunglasses.net.co
http://www.toryburchoutlet.com.co
http://www.retrojordans.name
http://www.truereligion.eu.com
http://www.coachoutlet-factory.com.co
http://www.pandorajewelry.name
http://www.oakleysunglasses-wholesale.name
http://www.michaelkorsoutlet.net.so
http://michaelkors.aphidsymposium.org
http://www.outlet-celine.com
http://www.coachoutletstoreonline.us.org
http://www.hermes-birkin.us
http://www.chanel-handbags.net.co
http://www.lebronjames-shoes.name
http://www.louis-vuittonhandbags.name
http://www.michaelkorsoutlet-mk.eu.com
http://www.michaelkorsonlineoutlet.in.net
http://www.louisvuittonoutlet-inc.us
http://www.prada-outlet.us
http://www.hollisterkids.net
http://www.jordan13.org
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.airjordan-pascher.fr
http://www.soccer-jerseys.us.com
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.louisvuitton-handbags.com.co
http://www.hollisteroutlet.name
http://www.katespade-handbags.eu.com
http://www.dior-handbags.us
http://michaelkors.officialstore.com.co
http://www.abercrombiestore.org
http://www.saclongchamp--pascher.fr
http://www.poloralph-lauren.net.co
http://www.cocochaneluk.co.uk
http://www.holister.name
http://www.michaelkorsoutlet.com.so
http://www.kobeshoes.org
http://www.holisterclothingstore.com
http://www.ralphlaurensale.eu.com
http://www.edhardyclothing.in.net
http://www.jordans.in.net
http://www.toryburch-outlet.in.net
http://www.michaelkorshandbags.com.so
http://www.adidasshoes.name
http://www.louis-vuitton.us.org
http://www.abercrombiestores.net
http://www.coachfactoryoutetusa.us.com
http://www.oakleysunglasses-sale.in.net
http://www.jordan6.net
http://www.louboutinfemme-pascher.fr
http://www.todsoutlet.name
http://www.nike-airmax.me.uk
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.ray-banoutlet.name
http://www.oakley-sunglasses.com.co
http://coachoutlet.officialinc.net
http://www.cheap-toms.name
http://www.beatsbydrdresolo.us
http://www.chanelbags.com.co
http://www.insanityworkout.com.co
http://www.michaelkorsoutletus.eu.com
http://www.abercrombie-fitch.com.co
http://www.michaelkorsukpurse.co.uk
http://www.christianlouboutin.name
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.louis--vuitton.us
http://www.hollister-clothing.net
http://www.christianlouboutin.net.co
http://www.louis-vuittonoutlet.us.org
http://www.raybanglasses.me.uk
http://www.michaelkorsbag.org.uk
http://www.louisvuittonoutlet.net.co
http://www.celine-outlet.us
http://burberrys.officialstore.com.co
http://www.gucci.net.co
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.abercrombieoutlet.us.com
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net
http://www.michaelkorsoutletonlinee.in.net
http://www.coach-factoryoutlet.in.net
http://www.christian-louboutinoutlet.org
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.ray-bansunglasses.name
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.michaelkors--outlet.in.net
http://www.ralph-lauren-outlet.co
http://www.fake-oakleysunglasses.us.com
http://oakley.hugeoff.net
http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net
http://www.rolexwatchesoutlet.us
http://chanelhandbags.newstore.com.co
http://www.oakleysunglassescheap.name
http://www.toms-shoes.cc
http://www.coach-outlet.us.org
http://www.jordan8.net
http://www.juicy-couture.us
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.hollister-co.net
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.raybansunglassesoutlet.name
http://www.adidaswings.name
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.louisvuitton-lvoutlet.me
http://www.katespade-outlet.us.com
http://www.toryburch-outletsale.in.net
http://www.oakleysunglassessale.in.net
http://www.cheapsoccershoes.in.net
http://www.abercrombie.in.net
http://www.guccioutlet.net.co
http://www.michaelkorsukbag.co.uk
http://www.chiflatiron.com.co
http://www.christianlouboutinoutlet.com.co
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://timberlandboots.hugeoff.net
http://www.poloralphlauren.com.co
http://www.gucci-outlet.org
http://www.pradauk.co.uk
http://www.gucci-outlet.net.co
http://www.chanelhandbags.in.net
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
http://www.toms-outlet.com.co
http://www.jordan4.net
http://www.longchamphandbags.com.co
http://www.jordanconcords.net
http://www.coachoutletstoreonline.eu.com
http://www.longchamp-outlet.name
http://www.michaelkorsoutlet-handbags.in.net
http://michaelkorsuk.onlinefree.me.uk
http://www.abercrombieandfitch.net.co
http://www.rayban-sunglasses.eu.com
http://www.montblanc.com.co
http://www.guccishoes.us.com
http://truereligion.officialbid.net
http://cheaplululemon.suleymanaltun.com


จากคุณ : xiaojun    [7/8/2558 14:04:55]

20150807 junda
http://raybans.coolsky.cc
http://www.kate-spadeoutlet.com.co
http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr
http://www.nike-airmax.org.uk
http://chanelonlineshop.outoff.com.co
http://burberryoutlet.outoff.com.co
http://www.coachfactoryoutlet.net.so
http://toryburchhandbags.highshop.net
http://michaelkorsoutlet.malls.com.co
http://www.raybansunglass.name
http://www.sac-longchamppliage.fr
http://www.abercrombie.com.so
http://www.guccioutlet.com.so
http://truereligionjeans.highshop.net
http://www.ray-bansunglasses.me.uk
http://www.nike-blazerlow.fr
http://cheapraybansunglasses.coolsky.cc
http://www.cheapjordans.com.co
http://www.poloralphlauren.net.co
http://www.jordan-femmepascher.fr
http://www.louisvuitton-borse.it
http://www.truereligion-outlet.net.co
http://www.snapbacks-wholesale.us
http://www.saclongchamp-solde.fr
http://www.gucciuk.me.uk
http://www.airjordan-uk.org.uk
http://burberrysale.outoff.com.co
http://raybanoutlet.coolsky.cc
http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr
http://www.edhardyukclothing.me.uk
http://toryburchshoes.highshop.net
http://www.katespadeuk.me.uk
http://coachoutlet.malls.com.co
http://coachoutletonline.malls.com.co
http://www.michaelkorshandbag.org.uk
http://michaelkorshandbags.malls.com.co
http://raybansunglasses.coolsky.cc
http://www.cheapsoccerjersey.us
http://www.fitflopssaleclearance.com
http://chaneloutlet.outoff.com.co
http://cheapoakleys.coolsky.cc
http://www.soccershoesforsale.name
http://www.tomsshoesoutlet.name
http://burberryscarf.outoff.com.co
http://coachfactoryoutlet.malls.com.co
http://coachoutletstoreonline.malls.com.co
http://www.michael--korsoutlet.net.co
http://chanelbags.outoff.com.co
http://truereligion.highshop.net
http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr
http://oakleysunglasses.coolsky.cc
http://www.pandorajewelryoutlet.name
http://michaelkorsoutletonline.malls.com.co
http://www.oakleysunglassessale.name
http://raybanglasses.coolsky.cc
http://www.michaelkors-uk.me.uk
http://www.cheapbeatsheadphones.com.co
http://www.mcmhandbags.name
http://www.longchampoutlet.net.co
http://www.mont-blancpens.name
http://burberryhandbags.outoff.com.co
http://www.michael-korshandbags.com.co
http://www.coachoutletstoreonline.com.so
http://www.rolex-replicawatches.com.co
http://truereligionoutlet.highshop.net
http://www.christianlouboutinsell.net
http://www.nike-tn-pascher.fr
http://www.katespade-handbags.net.co
http://burberryoutletonline.outoff.com.co
http://www.coach--outlet.com.co
http://www.airforce1-nike.fr
http://toryburchoutletonline.highshop.net
http://www.pradaoutlet.name
http://truereligionsale.highshop.net
http://www.hollisterclothing-store.net
http://toryburchoutlet.highshop.net
http://www.ralph-lauren.me.uk
http://www.pandoracharms.com.co
http://www.gucci-borse.it
http://michaelkors.malls.com.co
http://chanelhandbags.outoff.com.co
http://cheapoakleysunglasses.coolsky.cc
http://www.edhardy-outlet.name
http://oakleysunglassesoutlet.coolsky.cc
http://oakleysunglasseswholesale.coolsky.cc
http://www.chaussure-louboutin.fr


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article