Topic : การนำเข้าน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
จากคุณ  :  บจก.อาร์เอส ออยล์เทรดดิ้ง   [ 25/8/2560]
บริษัทฯมีความประสงค์จะติดต่อขอซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศเกี่ยวกับน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ หรือหากสามารถนำเข้ามาได้จะมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำ หรือหากประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งผล ประการใด ขอได้โปรดติดต่อไปที่ E-mail:rs.oil2555@gmail.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-137-1625 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

จากคุณ : บจก.อาร์เอส ออยล์ เทรดดิ้ง    [28/8/2560 12:03:04]

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า หากเป็นการนำเข้าน้ำมันพืชดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่น จะได้หรือไม่ หากนำเข้ามาได้มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article