Topic : รับซื้อรวบรวมแบตเตอรี่เก่าต้องดำเนินการอย่างไร
จากคุณ  :  Somyoss   [ 13/6/2561]
ผมดำเนินการรับซื้อและรวบรวมแบตเตอรี่เก่าครับ อยากทราบว่า ผมต้องดำเนินการขอใบอนุญาติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอะไรบ้างหรืออย่างไรบ้างครับ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยครับ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article