Topic : การนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และ 2
จากคุณ  :  เจ้าหน้าที่คร้าบ   [ 6/9/2009 2:08:48 PM]
1.เรื่องปรึกษาหารือ ไปดูที่หัวข้อสนทนาที่ Q01549
2.ถ้าจะนำเข้า วัตถุอันตราย ที่ 1 จะต้องยื่นเรื่องปรึกษาหารือก่อนจ๊ะให้เจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นวอ.ชนิดที่ 1 หลังจากนั้นก่อนการนำเข้าจะต้องยื่นแบบ วอ./อก.6 น่ะจ๊ะ
3.ถ้าจะนำเข้า วอ.ชนิดที่ 2 ให้ยื่น
3.1 แบบขอขึ้นทะเบียน(วอ./อก.1)http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Forms/tabform.pdf โดยมีเอกสารแนบ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท ,หนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ, ภพ.20,ข้อกำหนดจำเพาะวัตถุอันตราย (specification) /ผลวิเคราะห์/ผลการตอบข้อหารือ, ข้อมูลความปลอดภัย (วอ./อก.3) หรือ MSDS ตามมาตรฐาน ISO 1104-1 , เอกสารหรือรูปถ่ายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุ
3.2 หลังจากที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้วต้องรอให้ทะเบียนออกเรียบร้อยแล้ว ยื่นแบบ วอ./อก.5 (ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2) โดยมีเอกสารแนบได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท ,หนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ,ภพ.20 ,สำเนาใบขึ้นทะเบียน (วอ./อก.2) ,แผนที่แผนผังของสถานที่เก็บวัตถุอันตราย
3.3 ยื่นแบบ วอ./อก.6
3.4 เสร็จกระบวนการไปออกของได้เล้ย


จากคุณ : การนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และ 2    [6/9/2009 2:10:44 PM]

แบบฟอร์ม วอ./อก.5 ไปที
http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Forms/hazform.5.pdf ครับ


จากคุณ : comforu.com    [3/6/2010 12:59:33 PM]

comforu.com โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด
ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์, โน๊ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ ราคาถูกที่สุด
โปรโมชั่น คอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ ฟรี ของแถมมากมาย ที่
http://comforu.com
<a href="http://comforu.com/default.aspx">บริษัทปัณศนุจำกัด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ราคาถูกที่สุด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์</a>


จากคุณ : comforu.com    [3/6/2010 1:00:01 PM]

http://comforu.com/default.aspx

Comforu.com ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โน๊ตบุ๊ค ราคาถูก มั่นใจกับ Microsoft Partner

http://comforu.com/product.aspx

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด โปรโมชั่น คอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด


http://comforu.com/laptop.aspx

โน๊ตบุ๊ค ราคาถูกที่สุด โปรโมชั่นคอมมาร์ต พันธ์ทิพย์ ฟรีของแถมมากมาย โดย comforu.com


http://comforu.com/microsoft.aspx

Comforu.com ขายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ microsoft windows xp vista 7 office ราคาถูก


http://comforu.com/Adobe.aspx

Adobe ลิขสิทธิ์ ราคาถูกที่สุด โปรแกรมแต่งภ