Topic : วันที่เริ่มเปิดรับสมัครเปิดเมื่อไรครับ
จากคุณ  :  ผู้ต้องการสอบ   [ 7/29/2010 10:52:18 PM]
พี่ครับเมื่อไรจะเปิดรับสมัครสอบ ผู้ดูแลวัตถุอันตรายครับ
แล้ว สมัครที่ไหนครับ มีวิธีการสมัครอย่างไรบ้าง เวลาสอบสอบที่ไหนครับ เสียค่าสมัครหรึอเปล่าครับ อยากรู้จริงๆ

จากคุณ : kim jee hun    [7/30/2010 3:59:51 PM]

การเปิดรับสมัครสอบบุคลากรเฉพาะตอนนี้ทางกรมโรงงานอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบอยู่ครับกำหนดสอบจะเปิดสอบเร็วๆนี้ทางกรมโรงงานจะแจ้งให้ทราบทางเวปกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับ


จากคุณ : เด็กระยอง    [8/26/2010 1:20:49 PM]

ดีค่ะ เช็คระบบให้เรียบร้อยก่อน เพราะตอนนี้แค่จะเข้าไปเรียนยังเปิดไม่ค่อยได้เลยค่ะ


จากคุณ : ผู้ตอ้งการสอบ    [8/28/2010 10:22:27 AM]

แล้วเราจะได้สอบกันไหมครับ ยิ่งนานเท่าไรยิ่งไม่ค่อยดีนะพี่ครับ


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article