การรับแจ้ง วอ./อก.7 ผ่านระบบเครือข่ายของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   [โดย : copp.] LogOut  Menu

 

คำเตือน ?

ปิด ปรับปรุงระบบชั่วคราว ให้ส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400


คู่มือการใช้งาน  มีปัญหา กรุณาติดต่อที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4225, 0-2202-4235 หรือ E-mail : hazard@diw.go.th เจ้าหน้าที่