ลำดับที่ 38
สารในกลุ่ม PERFLUOROCARBONS and its substitutions
ชื่อสาร สูตรทางเคมี ชื่อทางเคมี & Synonyms CAS NO.
1 FC-116 C2F6 Hexafluoroethane
freon 116
perfluoroethane
F116
Halocarbon 116
76-16-4
2 PC-14 CF4 Carbon Tetrafluoride
Tetrafluoromethane
FC 14
R 14(Refrigerant)
Halocarbon 14
Carbon tetrafluoride, 99.7% (Assay)
75-73-0
3 PFC-218
C3F8 octafluoropropane
Perfluoropropane
76-19-7
4 PFC-31- C4F10 Perfluorobutane
Perfluoro-n-butane
Decafluorobutane
355-25-9
5 PFC-41- C5F12 dodecafluoro-pentane
n-Perfluoropentane
Perfluoropentane
Perfluoro-n-pentane
678-26-2
6 PFC-51- C6F14 Perfluorohexane
Tetradecafluorohexane
Perfluoro-compound FC-72
Fluorinert FC72
n-Perfluorohexane
Perfluoro-n-Hexane
FLUTEC PP1
355-42-0
…?.. …?…. Cn F2n+2 ……?………. …?….