เมนูหลัก
    เมนูรับเรื่อง     แก้ไข/ลบ RECORD
 
 - รับเรื่อง(ทั่วไป / APP)
 - รับเรื่องอนุญาต(APP)
 
 -  แก้ไข/ลบ RECORD (ทั่วไป / APP)
    ออกเลข 15 หลัก     ค้นหาเรื่องที่ยื่น
 
 - ออกเลข 15 หลัก
 
 - ค้นหาเลขรับ
 - ค้นหาชื่อผู้ยื่น/วัน-เดือน-ปี
 - เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
ค้นหาเรื่องตามรายการที่ขอ
    รายงานรับเรื่อง
 
 
 - รายงานสรุปตามวันที่
 - รายงานสรุปส่วนฯ 1
 - รายงานสรุปส่วนขนส่ง
 - รายงานสรุปฝ่ายบริหาร
 - รายงานสรุปอาวุธเคมี
 
 - รายงานสรุปตามเดือน
 - รายงานสรุปส่วนฯ 2
 - รายงานสรุปส่วนกำกับฯ
 - รายงานออกเลข 15 หลัก ชนิดที่ 1
ระบบงาน CFC ระบบงาน วอ./อก.6

ระบบติดตามเรื่อง | HOME