ส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าสู่ website www2.diw.go.th/haz Login || Logout
รหัสสมาชิก :

รหัสผ่าน :
  ขอรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน ? 
คู่มือการเข้าใช้ระบบ(*.doc) , *.pdf
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 54 ในการขอใบขนส่งสินค้าผ่านระบบของกรมศุลกากร ผู้นำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายต้องกรอกรหัส วอ./อก.6(26 หลัก) ในช่องใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานสำแดงเท็จ

ขณะนี้ระบบการแจ้ง วอ./อก.6 เป็นปกติแล้วทั้งชนิดที่ 1,2และชนิดที่ 3
หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง suthee@diw.go.th

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล และ นายสุธี ไชยเสนา
มีปัญหา กรุณาติดต่อที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4225,0-2202-4235 หรือ E-mail : haz@diw.go.th